Biasiswa 2019 | Biasiswa Terkini 2019 | Malaysia Scholarships 2019 | Biasiswa JPA | Shell Scholarships | Maybank Scholarships | Tawaran Biasiswa | Petronas Scholarships | Biasiswa SLAM 2019

Sunday, 9 April 2017

Biasiswa Yayasan Tabung Haji 2017

| Sunday, 9 April 2017

Biasiswa Yayasan Tabung Haji 2017

Biasiswa Yayasan Tabung Haji 2017

Lembaga Tabung Haji (TH) 2017 adalah sebuah Instituisi Kewangan Islam unggul di Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Tabung Haji 1995 (Akta 535). TH melalui Yayasan Tabung Haji (Y TH) berhasrat melahirkan Iebih ramai Profesional Mukmin dengan memupuk kebolehan pelajar untuk mencapai kecermerlangan akademik dan menjadi seorang profesional yang berperibadi mukmin.

Syarat Akademik: Mendapat keputusan cemerlang sekurang-kurangnya 7A (A+, A, A-) dan mendapat sekurang- kurangnya gred B dalam meta pelajaran Bahasa Melayu, Pendidikan Islam dan Bahasa lnggeris (lisan dan penulisan)

Bidang Pengajian yang dianjurkan
Sains/ Kejuruteraan
- Teknologi Maklumat, Sains Fizik, Sains, Teknologi Makanan, Arkitek dan semua bidang kejuruteraan.

Perniagaan
- Perbankan. Kewangan Korporat, Perakaunan, Pelaburan, Aktuari, Hospitaliti, Pemasaran, Ekonomi dan Pengurusan Harta.

Umum
- Semua bidang daiarn Pengajian Islam, Komunikasi, Psikologi, Periadangan, Sumber
Manusia, Undang-undang.

Profesional
- Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Public Accountants (CPA), Institute
of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA), Malaysian Associatlon of Certified
Public Accountants (MACPA).


Krihetia Pemilihan Calon
Pendeposit TH;
- Pendapatan lsi rumah dl bawah RM2,SOO sebulan;
- Berumur tidak leblh dari sembilan belas (19) tahun semasa membuat permohonan dan pada tahun
menerima tawaran
- Mendapat tawaran daripada kolej matrikulasi atau Pra Universiti atau mana-mana lnstitusi PengajianTinggl Awam (lPTA) dalam negara secara sepenuh masa yang dllktlraf oleh kerajaan;
- Berstatus bujang;
- Diperakui sihat oleh Pegawal Perubatan Kerajaan atau Panel Doktor yang dllantik oleh YTH;
- tidak mempunyai rekod jenayah;
- Aktif dalam ko-kurikulum dan berketerampilan sebagai pemimpin serta mempunyal komunlkasl
interpersonal yang baik,

Dokumen sokongan yang diperlukan:
i. Salinan sijll kelahiran yang disahkan
ii. Sallnan kad pengenalan/ MyKad pemohon dan bapa/ibu/penjaga yang disahkan.
iii. Penyata gaji/ slip/ pencen terbaru ibu/ bapa/ penjaga serta surat akuan bersumpah bagi
yang bekerja sendiri atau tidak bekerja.
iv. Salinan sijil SPM/ akademik yang disahkan
v. Salinan sijiI-sijil ko-kurikulum yang disahkan
vi. Salinan sijil tamat sekolah yang disahkan
vii. Salinan muka surat pertama Buku Akaun Simpanan TH

Tarikh Tutup
18 April 2017

Borang permohonan dan maklumat Ianjut, sila
Layari laman web disini Borang permohonan yang Iengkap beserta dokumen
sokongan hendaklah dihantar ke alamat

YAYASAN TABUNG HAJI
Lantai 27, Bangunan Tabung Haji
201 Jalan Tun Rank
50400 Kuala Lumpur
Tabung Haji Contact Center (THCC): 6207 1919

Info lanjut klik disini

Related Posts

No comments:

Post a Comment