Biasiswa 2019 | Biasiswa Terkini 2019 | Malaysia Scholarships 2019 | Biasiswa JPA | Shell Scholarships | Maybank Scholarships | Tawaran Biasiswa | Petronas Scholarships | Biasiswa SLAM 2019

Monday, 13 February 2017

Lepas Ijazah 2017

| Monday, 13 February 2017

Lepas Ijazah 2017

Lepas Ijazah 2017

Yayasan Sultan Iskandar offer Lepas Ijazah 2017

Bidang Pengajian
Kejuruteraan, Sains, Matematik & Undang-Undang.

Nilai Anugerah
RM16,800 setahun (tidak termasuk yuran pengajian).

Syarat Kelayakan 
1. Berumur 40 tahun dan ke bawah.
2. Memperolehi sekurang-kurangnya Kelas Kedua Atas atau PNGK 3.50 dan ke atas pada peringkat Sarjana Muda bagi pengajian Sarjana dan PNGK 3.50 dan ke atas pada peringkat Sarjana bagi pengajian Doktor Falsafah.
3. Boleh mendapatkan cuti belajar sekiranya sedang bekerja dengan mengemukakan surat pengesahan daripada majikan.
4. Mesti mendapat tawaran melanjutkan pengajian pada tahun ini. Sesiapa yang telah memulakan pengajian sebelum tahun ini tidak digalakkan memohon.
5. Tidak menerima sebarang bantuan kewangan/pinjaman/biasiswa daripada mana-mana organisasi lain.

Tarikh Buka
Juni 2017

Cara Memohon 
Borang permohonan boleh dimuat turun di sini
Hanya mereka yang menepati syarat-syarat kelayakan seperti yang tersebut di atas perlu memohon. Borang yang telah lengkap mesti dikembalikan sebelum atau pada tarikh seperti yang tertera di bawah. Calon-calon yang terpilih sahaja akan dimaklumkan untuk menjalani sesi temuduga. Permohonan yang tidak lengkap atau lewat tidak akan dipertimbangkan.

Info lanjut klik disini

Related Posts

No comments:

Post a Comment