Biasiswa 2019 | Biasiswa Terkini 2019 | Malaysia Scholarships 2019 | Biasiswa JPA | Shell Scholarships | Maybank Scholarships | Tawaran Biasiswa | Petronas Scholarships | Biasiswa SLAM 2019

Tuesday, 17 January 2017

Permohonan Pelanjutan Biasiswa 2017

| Tuesday, 17 January 2017

Permohonan Pelanjutan Biasiswa 2017

Permohonan Pelanjutan Biasiswa 2017

Senarai dokumen yang diperlukan bagi permohonan pelanjutan
Biasiswa / Pinjaman 2017
1. Borang Permohonan Pelanjutan Biasiswa / Pinjaman yang lengkap diisi;
2. Surat rasmi (sila nyatakan sebab permohonan pelanjutan dibuat)
3. Plan Of Study (Subjek yang akan diambil bagi Semester Pelanjutan (Subjek Baru / Ulangan)
dan jumlah jam kredit berbaki);
4. Transkrip Peperiksaan setiap semester (dari awal pengajian sehingga kini);
5. Surat Perakuan / Pengesahan Universiti mengenai baki jam kredit;
6. Salinan Laporan Perubatan (jika pelanjutan disebabkan masalah kesihatan); dan
7. Dokumen-dokumen lain berkaitan yang difikirkan perlu (jika ada).

Kesemua dokumen tersebut boleh diimbas (dalam bentuk .pdf) dan dihantar terus ke Jabatan ini
melalui emel lspdn@jpa.gov.my (latihan sebelum perkhidmatan dalam negara); atau dihantar terus (secara pos) ke Jabatan ini melalui alamat berikut :

Pengarah
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Aras 2, Blok C2, Kompleks C
62510 Putrajaya
(U.P. : Unit Pembangunan Sebelum Perkhidmatan (Dalam Negara))

Cara Permohonan
1. Klik disini Nota :
Pelajar dinasihatkan untuk menyimpan satu (1) salinan borang yang telah dilengkapkan sebelum
mengemukakan kepada JPA sebagai rekod simpanan sendiri.

Info lanjut klik disini

Related Posts

No comments:

Post a Comment