Biasiswa 2019 | Biasiswa Terkini 2019 | Malaysia Scholarships 2019 | Biasiswa JPA | Shell Scholarships | Maybank Scholarships | Tawaran Biasiswa | Petronas Scholarships | Biasiswa SLAM 2019

Wednesday, 4 January 2017

Biasiswa Pelajar Antarabangsa 2018

| Wednesday, 4 January 2017

Biasiswa Pelajar Antarabangsa 2018

Biasiswa Pelajar Antarabangsa 2018

Dapatkan geran pengajian lepasan ijazah ke University Tokyo, salah sebuah universiti terbaik di dunia!
Sekiranya anda...
- Sangat berminat untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana di Iuar negara dalam bidang Sains, Sains
Farmaseutikal, Kejuruteraan, Sains Infomasi dan Teknologi, Sains Kehidupan & Pertanian, "Interdisciplinary Information
Studies" (ITASIA), “Frontier Science" dan Sains Matematik (kecuali khursus Seni dan Sains Perubatan Veterinar)
- Lulus atau akan Iulus ijazah daripada Kolej/Universiti dengan keputusan akademik yang cemerlang.
- Rakyat Malaysia berumur tidak Iebih daripada 35 tahun pada 01 April 2018 dan tidak menerima biasiswa Iain.
- Pemohon perlu mempunyai penguasaan bahasa Jepun yang baik.
(Hanya untuk Program Pelajar Sarjana - Program dua tahun).
- Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik dan bermotivasi tinggi untuk belajar.

Dan anda Iulus
Proses penilaian dan pemilihan Kumpulan Ajinomoto

Anda dapat menerima
- Elaun bulanan sebanyak ¥150,000
(Bagi pelajar yang membuat kajian di institut pengajian Iepasan ijazah
maksimum selama 1 tahun)
- Elaun bulanan sebanyak ¥180,000
(Bagi pelajar peringkat Sarjana di institut pengajian lepasan ijazah
maksimum selama 2 tahun)
- Pembayaran penuh meliputi yuran peperiksaan, kemasukan dan tuisyen
- Tiket penerbangan sehala ke Jepun disediakan

Jenis Biasiswa Ajinomoto
1. Program Pelajar Penyelidikan + Program Pelajar Sarjana
(Program 3 tahun)

2. Program Pelajar Sarjana
(Program 2 tahun)

Cara Memohon
1. Muat turun dan Iengkapkan borang permohonan serta program pembelajaran.

2. Sertakan borang permohonan, program pembelajaran yang telah dipenuh isi dan
dokumen berikut dalam sampul surat:

- Transkrip Rekod Pengajian asal yang dikeluarkan oleh Universiti atau sekolah pemohon.
(Salinan transkrip tidak akan dilayan. Transkrip hendaklah dalam Bahasa lnggeris atau Jepun).

- Borang Cadangan yang Lengkap.
(Sama ada daripada Presiden Universiti,
Dekan atau Penasihat Akademik).

- Lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan anda.

(*Dokumen-dokumen yang telah dihantar tidak akan dikembalikan.)

(Dokumen yang diperlukan bergantung kepada kursus. Sila rujuk kepada “Apendiks 2” untuk maklumat Ianjut.)

3.Hantarkan semua dokumen tersebut melaluipos ke:

AJINOMOTO (MALAYSIA) BERHAD
LOT 5710, Jalan Kuchai Lama, Petaling
58200 Kuala Lumpur
Malaysia

Calon-calon yang berjaya untuk temu duga
kan diberitahu melalui e-mel.

Untuk maklumat lanjut, sila
z) E-mel ke: amb_scholarship@ajikl.com.my
o) Hubungi : 603-7980 6958 (Samb. 288) - Ms Ann Foo

Muat turun borang permohonan bantuan Biasiswa Pelajar Antarabangsa 2018 disini. Info lanjut klik disini

Related Posts

No comments:

Post a Comment