Biasiswa 2019 | Biasiswa Terkini 2019 | Malaysia Scholarships 2019 | Biasiswa JPA | Shell Scholarships | Maybank Scholarships | Tawaran Biasiswa | Petronas Scholarships | Biasiswa SLAM 2019

Saturday, 14 November 2015

Biasiswa SLAM 2016 Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

| Saturday, 14 November 2015
BIASISWA SLAM 2016 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT).

SYARAT SKIM LATIHAN AKADEMIK MUDA (SLAM) DAN KADAR SCHOLARSHIPS / BIASISWA SLAM UMT 2016

Universiti Malaysia Terengganu (UMT) adalah sebuah Universiti Awam yang ditubuhkan pada tahun 2001 dan berfokuskan bidang Sains Marin dan Sumber Akuatik. Kami mempelawa permohonan daripada warganegara untuk memohon biasiswa melanjutkan pengajian peringkat Doktor Falsafah dalam bidang-bidang berikut:

Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran
Bidang:
Meteorology, Atmospheric Modelling
Atmospheric Chemistry
Ocean Dynamics
Petroleum Geology , Geohydrology
Wildlife Ecology, Forest Ecology
Mangrove Vegetation
Ornithology
Biogeochemistry, Radiochemistry
Water/Aq uatic Chemistry
Chemometric
Remote Sensing and GIS Application

Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan Bidang:

Food Science
Nutrition
Food Service
Food Technology
Agricultural Engineering

Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim Bidang:
Tourism
Business Management
Organizational Management
Maritime - Logistics & Distributive Managemer
Maritime - Shipping & Port Management
Maritime (Policy & Law)
Maritime (Maritime Information System)
Finance
Islamic Finance
Accounting (Taxation)

Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur
Bidang:
Fishing Gear Technology
Fish Food Processing Technology
Aquatic Botany

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan Bidang:
Mechanical Engineering
Mechatronics
Nautical Studies and Maritime Transportation
Naval Architecture

Pusat Pengajian lnformatik dan Matematik Gunaan Bidang:
Embedded Computing
Network
Mobile Computing
Decision Support System
Computer Marine and Maritime
Applied Mathematical Finance
Financial Modeling
Stochastic Analysis
Optimization
Statistics Industry

Pusat Pengajian Sains Asas Bidang:
Chemometric
Microbiology (Bacteriology)
Molecular Systematics, Genomics
Developmental Physiology, Pathophysiology
Inorganic Molecules
Optics: Microscope
Electromagnetism
Theoretical Physics: Relativity, Particle Element

Pusat Pendidikan Asas dan Liberal Bidang:
Teaching English as a Second Language
Applied Linguistic in Malay Language
Applied Linguistic in France
Applied Linguistic in Japanese
Islamic Studies
Recreation Science
Creative Art

Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi Bidang:

Counselling
Career Counselling, Development Counselling,
Group Counselling, Ethics in Counselling,
Multicultural Counselling
Political Science and Public Policy
Policy Studies, Policy Theory , Policy Analysis
Comparative Politics , Political Behaviour
Sociology
Policy & Environment Management
Environmental Sustainability
Environmental & Resource Economics
Fisheries Economics
Recreation &Tourism Economics
Land & Forestry Economics
Quantitative Economics
Applied Econometrics

PEMOHON HENDAKLAH MEMPUNYAI SYARAT KELAYAKAN SEPERTI BERIKUT:
BIASISWA SKIM LATIHAN AKADEMIK MUDA (SLAM) UMT 2016

Biasiswa SLAM 2016 UMT - Universiti Malaysia Terengganu Scholarships

Calon-calon mestilah:
1. Mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana Muda dengan kelulusan sekurang-kurangnya Kelas
Kedua Atas atau CGPA 3.0 ke atas.
2. Berumur tidak melebihi 40 tahun.
3. Mendapat kepujian Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
4. Bebas dari ikatan kontrak sama ada dari Kerajaan, Badan-badan Berkanun atau Swasta.
5. Calon-calon mestilah benar-benar berminat dalam bidang pengajaran dan penyelidikan.
6. Menyediakan kertas cadangan penyelidikan yang lengkap.

BIASISWA SLAM 2016 YANG DITAWARKAN

Keutamaan akan diberikan kepada calon yang telah mendapat tawaran pengajian di universitiuniversiti yang diiktiraf oleh kerajaan.

Sekiranya pilihan universiti adalah di luar negara, universiti berkenaan mestilah berada dalam senarai 200 universiti terbaik berdasarkan kepada Times Higher Education (THE) Ranking ataupun dalam senarai 100 universiti terbaik berdasarkan QS World University Ranking by Subject.

Calon adalah dikehendaki membuat persediaan awal dengan mengambil peperiksaan
IELTS/TOEFL/GMAT/GRE (yang mana berkenaan).

IKATAN PERJANJIAN

Calon yang berjaya akan terikat untuk berkhidmat dengan UMT bagi tempoh yang berdasarkan kepada dokumen perjanjian yang ditandatangani.

ELAUN YANG DITAWARKAN
i) Elaun Peribadi sebanyak RM2,500.00 sebulan akan dibayar oleh UMT
ii) Elaun-elaun lain yang berkaitan pada kadar bujang akan dibayar oleh KPM (Biasiswa SLAB/SLAI)
iii) Bagi calon yang membawa keluarga , elaun keluarga akan dibayar oleh UMT.
KADAR ELAUN PENAJAAN PENGAJIAN DI INSTITUSI PENGAJIAN DI DALAM DAN LUAR NEGARA
1. Malaysia
2. United Kingdom
3. Australia
4. Sweden
5. Amerika Syarikat
6. Belgium
7. Germany
8. Ireland
9. Jepun
10. Kanada
11. Netherland
12. New Zealand
13. Perancis
14. Sepanyol
15. Norway
16. Thailand
Lain – lain Negara :
* Korea Selatan
* Austria & Netherlands
* Indonesia
* United Arab Emiretes
* Denmark
* Hong Kong
* Republic Czech
* Mesir

CARA MEMOHON
Untuk maklumat lanjut berhubung tawaran biasiswa, proses permohonan dan borang permohonan, sila layari laman sesawang http://www.umt.edu.my. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada:
PENGARAH
Pusat Bakat dan lnovasi Akademik
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Tel : 09- 6684482 / 4408 / 4554
Tarikh tutup permohonan ialah pada 30 NOVEMBER 2015.

Muat turun borang permohonan Biasiswa SLAM 2016 UMT dilaman sesawang Job UMT disini.

Related Posts

No comments:

Post a Comment