Biasiswa 2019 | Biasiswa Terkini 2019 | Malaysia Scholarships 2019 | Biasiswa JPA | Shell Scholarships | Maybank Scholarships | Tawaran Biasiswa | Petronas Scholarships | Biasiswa SLAM 2019

Sunday, 28 June 2015

SKIM Fellowship Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) 2015

| Sunday, 28 June 2015
SKIM FELLOWSHIP UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA [UTEM] 2015

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang ingin membina kerjaya sebagai Pensyarah Universiti dan mempunyai kelayakan yang diperlukan untuk memohon biasiswa UTeM di bawah Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB) dan Skim Latihan Pensyarah IPTA (SLAI) anjuran bersama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) bagi mengikuti kursus-kursus dalam bidang-bidang seperti mana diiklankan.

Skim Fellowship Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 2015

BIASISWA UTeM YANG DITAWARKAN


1. Calon dipelawa untuk mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Kedoktoran (PhD) di dalam dan luar negara. Permohonan bagi negara Amerika Syarikat, German, Jepun dan New Zealand adalah digalakkan dan diberikan keutamaan.
2. Sekiranya permohonan pengajian di luar negara, tempat pengajian mestilah tersenarai dalam 200 Universiti terbaik dunia dalam sesuatu bidang pengajian yang dikeluarkan oleh 77mes Higher Education (THE)

SYARAT LANTIKAN
Calon-calon yang hendak memohon mestilah memenuhi syarat-syarat di bawah:
1. Calon dan ibu bapa adalah warganegara Malaysia.
2. Berumur tidak Iebih daripada 43 tahun bagi peringkat PhD.
3. Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dan Sarjana yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
4. Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian sekurang-kurangnya Kelas Kedua Atas atau CGPA 3.30 ke atas. Pemohon yang berkelulusan CGPA 3.00 hingga 3.29 boleh dipertimbangkan dengan mempunyai tiga tahun pengalaman kerja di industri.
5. Ijazah Sarjana dengan sekurang-kurangnya CGPA 3.50 secara kerja kursus dan LULUS bagi Sarjana secara Penyelidikan.
6. Mempunyai kepujian dalam Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
7. Bebas daripada ikatan kontrak sama ada dengan pihak Kerajaan, Badan-badan Berkanun, FIrma atau badan-badan lain.
8. Bebas dari tindakan mahkamah atau tindakan tatatertib.
9. Tldak mendapat mana-mana tajaan/biasiswa dalam peringkat pengajian yang dipohon.
10. Calon yang pernah mengikuti program Sarjana atau PhD dl mana-mana
IPT tempatan atau luar negara dan gagal dalam pengajian program tersebut adalah tidak layak memohon.
11. Calon-calon mestilah benar-benar berminat dalam bidang pengajaran dan penyelidikan.
12. Menyediakan kertas cadangan penyelidikan yang lengkap.

TARAF PELANTIKAN
Pelajar (Fellow)

IKATAN PERJANJIAN
Fellow akan terikat untuk berkhidmat dengan UTeM bagi tempoh yanq berdasarkan kepada dokumen perjanjlan yang ditandatangani.
Semua permohonan untuk mengikuti Skim Fellowship UTeM akan dipertimbang dan diluluskan melalui proses temuduga yang dipengerusikan oleh Tlmbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa).

ELAUN YANG DITAWARKAN

i) Elaun Peribadi sebanyak RM 2,500 sebulan akan dibayar oleh UTeM
ii) EIaun-elaun Iain yang berkaitan pada kadar bujang akan dibayar olel KPM (Biasiwa SLAB/SLAI).
iii) Bagi calon yang membawa keluarga, elaun berkaitan keluarga akan dibayar oleh UTeM.
iv) Untuk menyemak senarai elaun dan kemudahan yang diberikan, sila layari laman web http://www.utem.edu.my/pendaftar

Calon perlu memaklumkan kepada pihak Universiti sekiranya menerima Biasiswa atau sebarang bentuk bantuan kewangan dari luar semasa pengajian. UTeM/KPM hanya membayar kadar perbezaan sekiranya bantuan luar yang diterima kurang daripada kadar biasiswa SLAB SLAI.

Sekiranya Fellow tidak melaporkan kepada pihak UTeM mengenai perkara ini, tindakan boleh diambil dengan menarik balik biasiswa kemudahan yang diberikan.

CARA MEMOHON
Semua permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Skim Fellowship yang boleh dicapai melalui cetakan dari laman sesawang http://www.utem.edu.my dan alamatkan kepada:

PEJABAT PENDAFTAR
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal Melaka
(UIP: Bahagian Cuti Belajar)

Tel: 606-3316850/6256/6134/6143

Tarikh tutup permohonan adalah pada 15 JULAI 2015.

FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (FTMK)
1. Intelligent System, Robotics and Automation
Intelligence, Artificial Intelligence
2. Scheduling, Agent Technology, Intelligent Agent
3. Industrial Computing, Operational Research
4. Multimedia Systems and Middleware
5. Mobile Computing
6. New Media
7. Computer Animation
8. Database Security
9. Formal Methods
10. Data / Software Quality
11. Multimedia Database
12. Computer and Network Security (IPV6)
13. Computer and Network Security (Biometric)
14. Computer and Network Forensic
15. Watermarking and Steganography

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FTK)
1 . Automotive Technology
2. Air-Conditioning & Refrigeration System
3. Maintenance Technology
4. Industrial Power
5. Industrial Automation & Robotic
6. Telecommunication
7. Computer System
8. Electronic Industry
9. Process and Technology
10. Product Design
11. Engineering Material
12. Biomedical Electronics
13. Renewable Energy
14. Mining Technology
15. Oil & Gas

Related Posts

No comments:

Post a Comment