Biasiswa 2018 | Malaysia Scholarships 2018 | Malaysia Grants 2018 | Biasiswa JPA 2018 | Shell Scholarships | Maybank Scholarships 2018 | PNB Scholarships | Petronas Scholarships | Tawaran Biasiswa Terkini | Biasiswa SLAM 2018

Borang Tunjuk JPA 2017

Borang Tunjuk JPA 2017

Borang Tunjuk JPA 2017

Pemakluman Berkaitan Borang Tunjuk Sebab Kemerosotan Akademik Pelajar Tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) (Dalam Negara) 2017

Bagi pelajar-pelajar tajaan yang mendapat keputusan peperiksaan di bawah had kecemerlangan (Cut of Point) akademik yang ditetapkan oleh Jabatan ini, pelajar dikehendaki untuk mengisi Borang Tunjuk Sebab Kemerosotan Akademik sebelum urusan bayaran biasiswa pada semester berikut dilaksanakan. Borang Tunjuk Sebab Kemerosotan Akademik hendaklah dilengkapkan oleh pelajar-pelajar tajaan JPA (Dalam Negara) peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda sahaja yang mendapat GPA / PNG di bawah Had Kecemerlangan Akademik JPA iaitu 2.50.

Hendaklah dihantar ke Jabatan ini melalui emel lspdn@jpa.gov.my sebelum atau pada 3 Mac 2017. Bagi pelajar yang mengemukakan borang berkenaan selepas tarikh yang ditetapkan, bayaran biasiswa pelajar akan lewat diproses / lewat dikreditkan. Hanya pelajar yang mengemukakan borang yang lengkap diisi sahaja akan diproses bayaran

Cara Permohonan
1. Klik disini Info lanjut klik disini
Borang Tunjuk JPA 2017 Rating: 4.9 Posted By: Noor Mona

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Borang Tunjuk JPA 2017"

Back To Top