Biasiswa 2018 | Malaysia Scholarships 2018 | Malaysia Grants 2018 | Biasiswa JPA 2018 | Shell Scholarships | Maybank Scholarships 2018 | PNB Scholarships | Petronas Scholarships | Tawaran Biasiswa Terkini | Biasiswa SLAM 2018

Biasiswa Pelajar Antarabangsa 2018

Biasiswa Pelajar Antarabangsa 2018

Biasiswa Pelajar Antarabangsa 2018

Dapatkan geran pengajian lepasan ijazah ke University Tokyo, salah sebuah universiti terbaik di dunia!
Sekiranya anda...
- Sangat berminat untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana di Iuar negara dalam bidang Sains, Sains
Farmaseutikal, Kejuruteraan, Sains Infomasi dan Teknologi, Sains Kehidupan & Pertanian, "Interdisciplinary Information
Studies" (ITASIA), “Frontier Science" dan Sains Matematik (kecuali khursus Seni dan Sains Perubatan Veterinar)
- Lulus atau akan Iulus ijazah daripada Kolej/Universiti dengan keputusan akademik yang cemerlang.
- Rakyat Malaysia berumur tidak Iebih daripada 35 tahun pada 01 April 2018 dan tidak menerima biasiswa Iain.
- Pemohon perlu mempunyai penguasaan bahasa Jepun yang baik.
(Hanya untuk Program Pelajar Sarjana - Program dua tahun).
- Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik dan bermotivasi tinggi untuk belajar.

Dan anda Iulus
Proses penilaian dan pemilihan Kumpulan Ajinomoto

Anda dapat menerima
- Elaun bulanan sebanyak ¥150,000
(Bagi pelajar yang membuat kajian di institut pengajian Iepasan ijazah
maksimum selama 1 tahun)
- Elaun bulanan sebanyak ¥180,000
(Bagi pelajar peringkat Sarjana di institut pengajian lepasan ijazah
maksimum selama 2 tahun)
- Pembayaran penuh meliputi yuran peperiksaan, kemasukan dan tuisyen
- Tiket penerbangan sehala ke Jepun disediakan

Jenis Biasiswa Ajinomoto
1. Program Pelajar Penyelidikan + Program Pelajar Sarjana
(Program 3 tahun)

2. Program Pelajar Sarjana
(Program 2 tahun)

Cara Memohon
1. Muat turun dan Iengkapkan borang permohonan serta program pembelajaran.

2. Sertakan borang permohonan, program pembelajaran yang telah dipenuh isi dan
dokumen berikut dalam sampul surat:

- Transkrip Rekod Pengajian asal yang dikeluarkan oleh Universiti atau sekolah pemohon.
(Salinan transkrip tidak akan dilayan. Transkrip hendaklah dalam Bahasa lnggeris atau Jepun).

- Borang Cadangan yang Lengkap.
(Sama ada daripada Presiden Universiti,
Dekan atau Penasihat Akademik).

- Lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan anda.

(*Dokumen-dokumen yang telah dihantar tidak akan dikembalikan.)

(Dokumen yang diperlukan bergantung kepada kursus. Sila rujuk kepada “Apendiks 2” untuk maklumat Ianjut.)

3.Hantarkan semua dokumen tersebut melaluipos ke:

AJINOMOTO (MALAYSIA) BERHAD
LOT 5710, Jalan Kuchai Lama, Petaling
58200 Kuala Lumpur
Malaysia

Calon-calon yang berjaya untuk temu duga
kan diberitahu melalui e-mel.

Untuk maklumat lanjut, sila
z) E-mel ke: amb_scholarship@ajikl.com.my
o) Hubungi : 603-7980 6958 (Samb. 288) - Ms Ann Foo

Muat turun borang permohonan bantuan Biasiswa Pelajar Antarabangsa 2018 disini. Info lanjut klik disini
Biasiswa Pelajar Antarabangsa 2018 Rating: 4.9 Posted By: Noor Mona

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Biasiswa Pelajar Antarabangsa 2018"

Back To Top