Biasiswa 2018 | Malaysia Scholarships 2018 | Malaysia Grants 2018 | Biasiswa JPA 2018 | Shell Scholarships | Maybank Scholarships 2018 | PNB Scholarships | Petronas Scholarships | Tawaran Biasiswa Terkini | Biasiswa SLAM 2018

Program Khas Kakitangan Awam 2017

Program Khas Kakitangan Awam 2017

Program Khas Kakitangan Awam 2017

Pemohon mestilah terdiri daripada pegawai/ kakitangan awam yang berkhidmat di Jabatan/ Agensi di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan-badan Berkanun Negeri Selangor yang berpotensi dan berkelayakan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Lanjutan dengan memenuhi kriteria-kriteria seperti berikut:

1. Pemohon merupakan pegawai / kakitangan Kerajaan Negeri bagi kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) dalam semua skim perkhidmatan yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan secara tetap;
2. Pemohon telah disahkan dalam jawatan;
3. Pemohon bersih daripada pertuduhan dan tindakan tatatertib;
4. Pemohon  mempunyai  Laporan  Nilaian  Prestasi  Tahunan  (LNPT)  yang cemerlang (purata 85% markah minimum untuk tiga (3) tahun berturut-turut);
5. Pemohon telah menerima tawaran untuk mengikuti pengajian di peringkat Diploma Lepasan Ijazah/ Sarjana (Master)/ Doktor Falsafah (Ph.D) secara sambilan di IPTA/ IPTS Tempatan;
6. Pemohon  tidak  mengikuti  pengajian di peringkat yang sama atau lebih rendah daripada kelayakan yang sedia ada dimiliki;
7. Bidang pengajian adalah berkaitan dengan tugas pemohon dan dianggap perlu atas dasar kepentingan perkhidmatan serta diluluskan oleh Ketua Jabatan;
8. Pemohon belum/ tiada menerima sebarang bentuk penajaan daripada lain-lain penaja; dan
9. Pemohon telah memperolehi pencapaian akademik yang baik di peringkat Ijazah  Pertama dengan PNGK / CGPA sekurang-kurangnya 2.50.

Permohonan adalah dibuka sepanjang tahun.

Borang permohonan boleh dimuat turun di sini Info lanjut klik di sini
Program Khas Kakitangan Awam 2017 Rating: 4.9 Posted By: Noor Mona

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Program Khas Kakitangan Awam 2017"

Back To Top